ข้อมูลผู้บริหาร

ผู้อำนวยการโรงเรียรนวัดยางงาม (ประชาพัฒนา)  
boss ชื่อ นางสาวณัฐมนต์  พวงษ์พิชญปัญญา 
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาเอก 
สาขา การบริหารการศึกษา
ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ 24 ธันวาคม 2559 จึงถึงปัจจุบัน
โทร. 0869275973
E-Mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.