ข่าวประชาสัมพันธ์

หนึ่งห้องเรียน หนึ่งอาชีพ

0011
หนึ่งห้องเรียน หนึ่งอาชีพ

โครงงานเทียนเจลสมุนไพรไล่ยุง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2