ข่าวประชาสัมพันธ์

นักเรียนชั้นอนุบาล2-3ศึกษานอกสถานที่

0009

พานักเรียนชั้นอนุุบาล 2-3 ศึกษานอกสถานท่ี่วัดยางงามไหว้พระขอพรหลวงพ่อสุุกหน่วยชุุุมชนของเรา