ข่าวประชาสัมพันธ์

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

0004     วันที่ 12 ตุลาคม 2563 โรงเรียนวัดยางงาม(ประชาพัฒนา)ยินดีต้อนรับผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านเขาน้อย สพป.นครสวรรค์ เขต 3

ที่ให้เกียรติมาศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการเกษตรอินทรีย์ 459 ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง #ยินดีต้อนรับด้วยความยินดียิ่งคะ
0005